Informations sur le RGPD

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (GDPR) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które weszło w życie 25 maja 2018 r., informujemy, że informacje o Państwu zebrane na tej stronie internetowej podlegają przetwarzaniu przez ArcelorMittal Construction.

ArcelorMittal Construction przestrzega zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (GDPR) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych przekazywanych mu przez uczestników w sposób przejrzysty, poufny i bezpieczny.

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe do określonych i ograniczonych celów: w szczególności w naszych narzędziach CRM, na przykład w celu przedstawienia Państwu odpowiednich ofert handlowych.

W związku z tym informacje zebrane o użytkowniku podlegają marketingowemu przetwarzaniu CRM.

W kontekście naszych kontaktów biznesowych potencjalnie gromadzimy dane osobowe o użytkowniku, które ograniczają się do następujących informacji: nazwisko, imię, tytuł, język, funkcja, służbowy adres e-mail, numer telefonu i służbowy adres pocztowy.

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie tych danych jest dyrektor handlowy, a z inspektorem ochrony danych (DPO) można się skontaktować pod adresem DPO_ArcelorMittal_France@arcelormittal.com. Odbiorcami tych danych są służby handlowe firmy. Okres przechowywania danych wynosi 3 lata bez odpowiedzi na nasze żądania.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych i masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, kontaktując się z: DPO_ArcelorMittal_France@arcelormittal.com.

Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego.