ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, TO NASZA PASJA
Firma ArcelorMittal Construction troszczy się o naszą planetą. Staramy się tworzyć nowe systemy budynków, które uczynią nasz świat lepszym i bezpieczniejszym przy wsparciu ze strony lokalnych projektów i zaawansowanej wiedzy zdobytej w ramach intensywnych badań i odkryć.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za poprawę stanu naszego otoczenia i śledzenie kwestii regulacyjnych i ekonomicznych. Właśnie dlatego ArcelorMittal Construction przeznacza znaczące środki na badania i rozwój oraz na nowe rozwiązania przemysłowe. Jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz ograniczenia do minimum śladu środowiskowego budynków poprzez nieustanne poszukiwanie innowacji w dziedzinie produkcji stali i komponentów stalowych. Chronimy trwałość naszej stali, a recykling stanowi integralną część naszego procesu opracowywania nowego produktu. W rzeczywistości, cała stal w naszych produktach pochodzi ze zrównoważonych źródeł i w pełni nadaje się do recyklingu.

W ciągu ostatnich lat opracowaliśmy rozwiązania w zakresie powłok zewnętrznych budynku, które u podstaw mają zasady zrównoważonego rozwoju. Dwa rozwiązania opisujemy poniżej:

SYSTEM iQ+: NOWA GENERACJA PANELI O DOSKONAŁEJ CHARAKTERYSTYCE

SYSTEM iQ+: NOWA GENERACJA PANELI O DOSKONAŁEJ CHARAKTERYSTYCE

Nowy system iQ+ System odzwierciedla troskę ArcelorMittal Construction o ograniczanie wpływu budownictwa na środowisko. Rozwiązanie to zapewnia 15% wzrost odporności termicznej przy stałej grubości panelu. W związku z tym, byliśmy w stanie zmniejszyć grubość panelu ze 120 mm do 100 mm, przy jednoczesnym zachowaniu wydajności cieplnej. W przypadku 2000 m² paneli, oznacza to o 1,6 t mniej piany i o 50 kg mniej zużytej stali (obróbek, śrub itp.), a także premię w postaci obniżenia kosztów transportu. Każdy panel wyprodukowany w systemie iQ+ wytwarza mniej CO2, obniżając emisję CO2 o 4 000 kg na 2 000 m² elewacji.

ZMevolution®: Nowy standard

Ta atrakcyjna powłoka charakteryzuje się wyjątkową jakością powierzchni i niesamowitą lekkością. Niższa masa usprawnia proces nakładania i zmniejsza koszty transportu, zapewniając jednocześnie doskonałą ochronę przed korozją i żywotność nawet trzykrotnie dłuższą niż standardowa powłoka cynkowa.

Czyste powłoki cynkowe ZMevolution® pozwalają obniżyć emisję CO2 wytwarzanego w procesie cynkowania na kilogram stali o prawie 50%. W przypadku jednego zakładu produkcyjnego oznacza to 13 000 pojazdów przemierzających 13 000 kilometrów rocznie.

ODKRYJ ZMevolution®
ZMevolution®: Nowy standard