Szkolenie Stowarzyszenia DAFA – „BHP – Zabezpieczenia zbiorowe”
23.05.2022 - Wydarzenia

Dążąc do zapewnienia poprawnego pod względem bezpieczeństwa wykonywania prac na budowach, Stowarzyszenie DAFA we współpracy z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie zorganizowało w dniach 24-25 marca we Wrocławiu szkolenie z zakresu BHP, poświęcone propagowaniu wytycznych „Zabezpieczenia zbiorowe”.

W spotkaniu wzięło udział 40 osób – głównie firmy budowlane, realizujące wielkopowierzchniowe inwestycje w zakresie dachów płaskich i fasad, które na co dzień spotykają się z ryzykiem pracy na wysokości. W wykładach uczestniczyli również goście honorowi z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu.

Głównym celem szkolenia było podniesienie poziomu bezpieczeństwa i kultury pracy BHP na budowach. Uświadomienie niebezpieczeństw i przygotowanie do wdrożenia standardów bezpieczeństwa w codziennej pracy.

W drugiej części spotkania Tomasz Lankow, zaprezentował działania ArcelorMittal Construction Polska w kierunku zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy w Spółce oraz niektóre rozwiązania i produkty budowlane.

Podsumowując, szkolenie dostarczyło uczestnikom konkretnej dawki wartościowych informacji, których wdrożenie w życie pozwoli zapobiec ryzykom i wypadkom na budowach. Liczne przykłady dały możliwość lepiej zrozumieć tematykę i zarekomendować najlepsze rozwiązania w zakresie zabezpieczeń. Ideę szkolenia wsparła patronatem Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.