WYTYCZANIE DROGI DO STALI DEKARBONIZOWANEJ
05.08.2021 - Innowacje

Budynki i prace budowlane aktualnie odpowiadają za 36% globalnego zużycia energii oraz za 39% emisji dwutlenku węgla związanych z energetyką. Zmniejszenie tych liczb ewidentnie jest kluczem do spełnienia zobowiązań w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, będących częścią zarówno porozumienia paryskiego z 2016 r. jak i Europejskiego Zielonego Ładu.

ArcelorMittal jako organizacja rozumie rolę, jaką ma tu do odegrania, i zobowiązała się do zmniejszenia własnych emisji CO2 o 30% do roku 2030 oraz osiągnięcie neutralności pod względem emisji węglowych do roku 2050. Chcemy wprowadzić globalny przemysł hutniczy na drogę do zdekarbonizowanej produkcji stali; w tym celu wprowadziliśmy szereg nowych, pełnych wyzwań inicjatyw oraz ekologicznych, innowacyjnych projektów.

Pod ogólną marką XCarb™, obejmującą całość działalności Grupy w zakresie produkcji stali o obniżonej, niskiej i zerowej emisji dwutlenku węgla, mieszczą się programy adresowane w szczególności do rynku budowlanego.

Są to: certyfikaty ekologicznej stali XCarb™, pionierskie produkty XCarb™ pochodzące z recyklingu i wytwarzane w sposób odnawialny oraz nasz fundusz innowacji XCarb™.

 

Certyfikaty ekologicznej stali XCarb

Jesteśmy dumni z bycia pierwszym producentem stali w naszej branży, który wprowadził certyfikaty ekologicznej stali, aby pomóc naszym klientom w redukowaniu emisji gazów cieplarnianych w zgodzie z normą sprawozdawczości dla przedsiębiorstw, zawartą w zakresie 3 protokołu GHC Greenhouse Gas Protokol.

Certyfikat stali ekologicznej jest podobny w koncepcji do certyfikatów i do gwarancji pochodzenia energii odnawialnej, szeroko stosowanych na rynku energetycznym a poświadczających wytwarzanie energii ze źródła odnawialnego. Możliwy jest zakup takiego certyfikatu przy zamówieniach stali w ArcelorMittal Europe Flat Products, gdzie prowadzone są duże inwestycje w redukcję emisji gazów cieplarnianych z wielkich pieców.

Certyfikaty ekologicznej stali obrazują osiągnięte oszczędności emisji CO2 w odniesieniu do średniej wartości przemysłu hutniczego w Europie i można je powiązać z fizycznymi zamówieniami na stal. Jako Grupa spodziewamy się, że do końca 2022 roku będziemy mieć do dyspozycji około 600 000 ton stali ekologicznej.

 

Pionierskie produkty XCarb™ pochodzące z recyklingu i wytwarzane w sposób odnawialny

Klienci dokonujący zakupów w ArcelorMittal Construction mogą teraz wybrać produkty wytworzone naszą metodą pieca z łukiem elektrycznym (EAF, Electric Arc Furnace), w której wykorzystywany jest złom, stal z recyklingu, a do zasilania wykorzystywana jest energia elektryczna ze źródeł odnawialnych. Ślad węglowy tej gotowej stali może wynosić zaledwie 300 kg CO2 na tonę - jeśli jako metal zostanie wykorzystany wyłącznie złom - znacząco wpływając na obniżenie śladu węglowego gotowego budynku.

 

Fundusz innowacji XCarb

Oprócz naszych własnych programów, ArcelorMittal planuje również inwestycje o wartości  100 mln USD w firmy, które rozwijają własne pionierskie lub przełomowe technologie, które można wykorzystać do dekarbonizacji przemysłu stalowego.

Inicjatywy XCarb™ wsparte ciągłymi inwestycjami ArcelorMittal Group w przełomowe technologie Smart Carbon oraz DRI (Direct Reduced Iron) pozwalają dążyć do wytwarzania stali w sposób neutralny pod względem węglowym do roku 2050.

Smart Carbon koncentruje się na wykorzystaniu w produkcji stali węgla w technologii obiegu zamkniętego, czystych energiach oraz wychwytywaniu i przechowywaniu węgla, natomiast technologie DRI obejmują przejście od stosowania gazu ziemnego do wodoru jako najważniejszego reduktora w produkcji żelaza.

Niektóre z tych technologii będą gotowe do wykorzystania na skalę komercyjną do roku 2025; na pewno będziemy wdrażać technologie Smart Carbon w części naszych zakładów w Europie do roku 2030.

Więcej szczegółów na temat XCarb™ można znaleźć tutaj, a na temat Smart Carbon i DRI tutaj.